Skip to main content

Nieuwenburg Administratie- en Belastingadviseurs B.V. is werkzaam voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, van transportbedrijf tot detailhandel, van huisarts tot aannemer.

 • Financiële administratie

  Voor onze klanten verrichten wij verschillende administratieve werkzaamheden. U kunt het verwerken van uw administratie volledig aan ons uitbesteden.

  Bij voorkeur verwerken we de administratie maandelijks, maar u kunt ook andere afspraken met ons maken (zoals administratie per kwartaal of per jaar).  Ons kantoor werkt onder andere met het boekhoudpakket SnelStart. Verder hebben we ook ervaring met andere boekhoudpakketten, waaronder Twinfield en Exact. Uiteraard kunt u ook zelf uw administratie verwerken. Wij kunnen in dat geval de administratie voor u controleren en zondig verder uitwerken. Uiteraard kunnen wij u ook adviseren hoe u uw administratie het beste kunt opzetten. In feite bepaalt u onze werkzaamheden. Ons kantoor werkt volledig digitaal, maar ook de “oude schoenendoos-administraties” verwerken we nog steeds met veel plezier.

  Vanuit de administratie stellen we de jaarrekening op. Desgevraagd maken we maand-, kwartaal- of halfjaarlijkse rapportages.

 • Jaarrekening & rapportages

  Ons kantoor stelt jaarrekeningen samen voor eenmansbedrijven, vennootschappen onder firma, maatschappen, besloten vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Op verzoek stellen wij ook tussentijds maandelijkse, kwartaal of halfjaar rapportages op.
  Voor de besloten vennootschappen verzorgen wij het wettelijk verplichte deponeringsverslag voor de Kamer van Koophandel en de rapportage van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

  Tot slot kunnen we u adviseren bij het opstellen van een ondernemingsplan.

 • Salarisadministratie

  Salarisadministratie vraagt om specialistische kennis. Die kennis hebben wij in huis. Wij verzorgen de complete salarisadministratie. Hieronder vallen onder andere de volgende werkzaamheden:

  • loonstroken en loonjournaalpost;
  • aangifte loonheffing;
  • betaalopdrachten voor de salarisbetalingen;
  • opstellen van arbeidscontracten;
  • advies op het gebied van arbeidsrecht, sociale wetten en CAO-regelingen;
  • aanmelden bij een Arbo-dienst;
  • verzorgen van ziek- en herstelmeldingen;
  • aanlevering van de gegevens voor de bedrijfstakeigenpensioenregelingen en verzekeringen.

  We maken gebruik van het salarisprogramma Nmbrs. Met dit programma kunt u in de online omgeving de administraties zelf beheren en kunt u gebruik maken van het HRM-pakket. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • Fiscale dienstverlening

  Voor velen is de belastingwetgeving een ingewikkelde en onbegrijpelijke materie. Niet voor de medewerkers van ons kantoor. U kunt met uw vragen op fiscaal gebied bij ons kantoor terecht.

  Mochten wij over een complexe fiscale vraag ruggespraak willen houden, dan kunnen we hiervoor gebruik maken van de specialisten van Fiscount of de NOAB-adviesgroep. Wij zijn bij beide organisaties aangesloten. Bij Fiscount werken juristen, fiscalisten en accountants die voor de aangesloten kantoren werkzaamheden verrichten. Zo nodig werken wij met Fiscount samen voor een optimale dienstverlening. In de NOAB-adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen die de NOAB-kantoren kunnen ondersteunen en adviseren.

  Wij verzorgen de volgende fiscale dienstverlening:

  • aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers en particulieren;
  • aangifte omzetbelasting en aangifte intracommunautaire leveringen;
  • aangifte loonheffingen;
  • aangifte vennootschapsbelasting;
  • fiscaal advies bij bedrijfsovername;
  • advies en ondersteuning bij oprichten van een besloten vennootschap;