Skip to main content

De kleinschaligheid van ons kantoor heeft het voordeel dat persoonlijk contact is gewaarborgd. Wij nemen voor u de administratieve- en fiscale werkzaamheden uit handen.

 • Wie zijn wij...

  Kantoor Nieuwenburg vindt zijn oorsprong in 1941. Grondlegger van het kantoor was destijds de heer Hoogerwerf. Nadien heeft de heer E. Veen het kantoor onder zijn eigen naam voortgezet. Sinds 1993 draagt het kantoor de naam Nieuwenburg, naar de voormalige eigenaar de heer J. Nieuwenburg, die vanaf 1973 tot en met 2011 op het kantoor werkzaam is geweest.

  In 2006 is Liesbeth Nieuwenburg samen met haar vader J. Nieuwenburg een firma aangegaan onder de naam v.o.f. E. & J. Nieuwenburg. Op 31 december 2011 is de heer Nieuwenburg uit de firma gestapt. Vanaf deze datum zet Liesbeth Nieuwenburg het bedrijf voort onder de naam Nieuwenburg, Administratie- en Belastingadviseurs B.V.

  Door de jaren heen heeft kantoor Nieuwenburg een uitgebreide klantenkring opgebouwd. Nog steeds is uit ons klantenbestand af te leiden welke route de heer Hoogerwerf in de jaren 40 reed om klanten aan zijn kantoor te binden. Onze klanten zijn tevreden en daardoor trouw aan ons kantoor.

  De kleinschaligheid van ons kantoor heeft het voordeel dat persoonlijk contact is gewaarborgd. Met 8 medewerkers nemen wij voor u de administratieve- en fiscale werkzaamheden uit handen. U kunt er vanuit gaan dat wij ons voor de volle 100% inzetten.

  Ons kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingadviseurs (NOAB). Het NOAB-keurmerk staat voor waarborg van kwaliteit. Tevens is Liesbeth Nieuwenburg Register Belastingadviseur en lid van het Register Belastingadviseurs. Daarnaast werkt ons kantoor samen met Fiscount. Fiscount is een samenwerkingsverband van fiscalisten, juristen en accountants. De klanten van Fiscount zijn eigenaren en medewerkers van kleine tot middelgrote accountants-, belasting- en administratiekantoren. Fiscount ondersteunt ons met praktijkgerichte (vak)informatie, educatie, levert advies en ondersteunt bij juridische zaken en complexe fiscale zaken.

 • NOAB

  Nieuwenburg Administratie- en Belastingadviseurs B.V. is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingadviseurs (NOAB). Het NOAB-keurmerk staat voor waarborg van kwaliteit. NOAB stelt strikte eisen voor toetreding. De kantoren zijn vooraf uitvoerig getoetst op opleiding, bedrijfsvoering en kwaliteitsborging. NOAB-kantoren hebben zich verbonden aan een onafhankelijke klachtenregeling. De reglementen van NOAB waarborgen dat leden alleen dan hun lidmaatschap kunnen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en kennis van zaken bijhouden. Ieder lid wordt periodiek onderworpen aan een 'herkwalificatie'.

  Advieskantoren aangesloten bij NOAB zijn de best geïnformeerde advieskantoren in Nederland. Alle kantoren hebben door hun lidmaatschap bij NOAB een abonnement op Fiscanet Accountancy. Dagelijks ontvangen wij als NOAB-adviseur per e-mail al het relevante nieuws betrekking hebbende op fiscale zaken, arbeidszaken, pensioen en sociale wetgeving. In voorkomende gevallen kunnen wij een beroep doen op de specialisten van de NOAB-adviesgroep. In de NOAB-adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.

  Een NOAB-lid is:

  • de administrateur die tevens de jaarstukken verzorgt;
  • de financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiëring regelt en de kostprijsberekeningen maakt;
  • de fiscaal deskundige die de aangiften verzorgt en fiscaal adviseert;
  • de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en de juiste beloning helpt vaststellen;
  • de inkoper van specialistische kennis die de vraag aan specialisten helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden;
  • de vertrouwenspersoon die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

  Garantie

  De NOAB beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat en hebben eigen gedrag- en beroepsregels. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op een onafhankelijke Tuchtcollege en een College van Beroep. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt altijd schadeloos gesteld kan worden.